Kundcase

Kelmo

Våra case

MRT System

Som världsledande på hightechsystem för återvinning av kvicksilver ställer vi stora kvar på våra leverantörer. Kelmo har under många år bistått oss med värdefull hjälp vad gäller utvecklingen av avancerad mjukvara och elektriska styrsystem. Felsökning och uppdatering av programvara i våra system världen över kan göras via internet. Vår support till kunderna blir därigenom både […]

Textilia

Textilia tillhandahåller smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorg. Varje dag levererar vi 100 ton textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi lägger ett stort värde i att hela vår produktion är miljövänlig och energibesparande. Eftersom […]