Om oss

Om oss

På KELMO AB består vårt team av kvalificerade specialister inom sitt respektive område. Med hjälp av mycket högt teknikkunnande och högkvalitativa produkter kan vi tillhandahålla de bästa lösningarna, såväl idag som imorgon. Bland våra kunder återfinns både små och stora företag inom framför allt följande branscher: Maskintillverkare, Elinstallatörer, Elleverantörer och Industrin som exempelvis tillverknings-, livsmedels-, verkstads- elektronik- och kemiindustri.

2020

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut abore et dolore magna

2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut abore et dolore magna

2019

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut abore et dolore magna

2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut abore et dolore magna

Vi på KELMO AB projekterar, konstruerar och installerar helhetslösningar inom industriautomation för kunder såväl i Sverige som internationellt. Våra produkter är tekniskt avancerade, användarvänliga och skräddarsydda efter kundens behov. Såväl vårt arbete som våra produkter skall uppnå rätt kvalitet och främja en hållbar miljö.

– Ledningsgruppen visar sitt åtagande när det gäller ledningssystemets utveckling och förbättring genom att:

– Meddela till de anställda, vikten av att uppfylla kundens krav samt krav i lagar och förordningar. 

– Upprätta policy, mål och organisationsstruktur.

– Leda organisationen och genomföra ledningens genomgång av ledningssystemets effektivitet. 

– Se till att nödvändiga resurser finns tillgängliga. 

– Vidtagit nödvändiga åtgärder för att åstadkomma planerade resultat och ständiga förbättringar.